بیرجند
صفحه اول       معرفی شورای اجرایی

 

دبیر انجمن :          حمید رضا رضایی            09153619212

نایب رئیس :          مهدی قسوره                   09155618653

خزانه دار :           علی مراد سبزه کار           09155623275

روابط عمومی :      سید امیر خواجه               09157250035

عضو اصلی :         سید علی حسینی                 09155620681

عضو اصلی :        محبوبه صفایی پور               09151634102

عضو اصلی :        عصمت حمیدی                    09159638517

 

بازرس اصلی  :    سید علی خراشادیزاده        09151602400   

بازرس علی البدل  :       سید احمد قاریزاده        09151605727


تعداد بازدید این صفحه :3414
تاریخ انتشار صفحه : 1396/02/03


Power by : RAAKCMS